Trailer Romte

Bekijk hier de trailer van Romte. Iedere dinsdag om 18:45 uur kun je kijken naar de nieuwst aflevering.

Aflevering 1

In de eerste aflevering van Romte maakt u kennis met vier projecten; de buurttuin in Sneek, de Terp van de Toekomst in Blije, de parkbossen van Oldeberkoop en de woonwijk Peinder Mieden in De Pein.

Aflevering 2

Voor de Peiner Mieden is het een spannende periode. De gemeenteraad moet binnenkort het bestemmingsplan goedkeuren, maar lang niet iedereen in het dorp is blij met de komst van de nieuwe woonwijk. En de buurttuin in Sneek krijgt eindelijk meer vorm.

Aflevering 3

De mannen uit Oldeberkoop bouwen in de regen een stand op in Appelscha. Ze willen de bossen om Oldeberkoop heen opknappen en terug brengen naar de parken die bedacht zijn door de tuinarchitect Roodbaard. Daar is heel wat geld voor nodig. Bij de gemeente ligt een aanvraag van 90-duizend euro en vandaag moeten ze stemmen winnen voor hun project.

Aflevering 4

In deze aflevering van Romte zien we dat de fruitbomen geplant worden in Sneek. In Olderberkoop wordt het kunstwerk dat is geplaatst gedoopt.

Aflevering 5

In aflevering 5 van Romte maken we kennis met het project in Koudum. Het verzorgingstehuis De Finke wordt verbouwd en de tuin wordt onderdeel van het dorp.

Aflevering 6

In aflevering 6 komt de tuinclub van Koudum voor het eerst bij elkaar, is er een meet & greet in Blije en is er nog weinig euforie over bij de Peinder Mieden….

Aflevering 7

Archeoloog Mans Schepers vertelt over het ontstaan van het terpenlandschap en gaat met de ontwerper Ruud Reutelinsperger naar de terp van Hegebeintum. En in Koudum wordt door de bewoners en het personeel uitgekeken naar de nieuwe Finke met een mooie tuin. In Oldeberkoop wordt er weer hard gewerkt aan de bossen.

Aflevering 8

In deze aflevering van Romte zijn we weer in Oldeberkoop. Een groep vrijwilligers is een paar jaar geleden gestart met het opknappen van de bossen die om Oldeberkoop heen liggen. Eigenlijk zijn het geen bossen, maar parkbossen, ontworpen door de bekende architect Roodbaard. Deze winter gaan de mannen in het Molenbos aan de slag. In Blije bereid het bestuur van het dorpsbelang zich voor op Het Werkatelier.

Aflevering 9

Romte aflevering 9: Kink in de kabel. In deze aflevering kijken we naar de toekomstige inwoners van een nieuwe woonwijk in de Peinder Mieden, de plannenmakers van de Terp van de Toekomst in Blije en de nieuwe aanleg van een buurttuin in Sneek. Helaas moeten de nieuwe inwoners van de Peinder Mieden nog even wachten, want er is een kink in de kabel…

Aflevering 10

Deze week een bijzondere vondst bij het opknappen van de bossen van Oldeberkoop, zien we hoe de gemeente Smallingerland reageert op de rechtszaak tegen de nieuwbouwplannen in de Peinder Mieden en zijn ze in Blije bang dat de Terp van de Toekomst vertraging oploopt…

Aflevering 12

Drie ochtenden in de week is een grote groep vrijwilligers bezig om bomen om te zagen in Oldeberkoop. Ook is het ontwerp voor de Terp van de Toekomst in Blija aangepast en op de universiteit van Groningen wordt er gekeken bij Jeroen Wiersma, zaakkundige op het gebied van cultuurlandschappen zoals ‘De Peinder Mieden’.

Aflevering 13

Oud-Oeroldirecteur Joop Mulder gaat op onderzoek uit om te kijken of hij oud terpengrond kan krijgen voor de Terp van de Toekomst boven Blija. Veel terpengrond is naar boeren gegaan, die de vruchtbare aarde gebruikten als landbouwgrond. In Koudum wordt onderzocht of er ook explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bouwperseel van de nieuwe Finke liggen. In 1942 is in de buurt van die plek een Engelse bommenwerper neergestort. Jaap van der Veer weet dat nog alsof het gisteren was.

Aflevering 14

Deze week in Romte wordt de bevolking van Koudum uitgenodigd om de nieuwbouwplannen voor het zorgcomplex De Finke te bekijken. Ook verteld landschapsarchitect Marieke van Zuiden hoe ze de tuin ontworpen heeft. Deze tuin is zowel toegankelijk voor ouderen, als gehandicapten van De Finke en voor de mensen uit het dorp. De initiatiefnemers van de Terp van de Toekomst boven Blija komen naar de opening van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Met kruiwagens vol klei vragen ze aandacht voor hun plan voor een nieuwe terp aan de Waddenzee kust.

Aflevering 15

De initiatiefnemers van de vijf projecten die het afgelopen jaar zijn gevolgd door Romte, gaan bij elkaar op bezoek om te kijken hoe het Koepel- en Molenbos in Oldeberkoop en de wijktuin in Sneek zijn geworden. En wat zijn de obstakels waar je als burger tegenaan loopt wanneer je een project wilt opstarten?

Aflevering 16

In de laatste aflevering van de serie Romte kijken we samen met de initiatiefnemers van de vijf projecten terug. Wat is er bereikt in Blija, de Peinder Mieden, Oldeberkoop, Koudum en Sneek? Waar loop je als burger tegenaan als je een droom wilt realiseren? En hoe reageert de overheid op actieve burgers die een project van de grond willen tillen? Dat zijn de thema’s waar de hoofdrolspelers van de serie, Tjitske Andringa, Jentje Steegstra, Machiel Talsma, Gerald van den Berg, Wim Molenaar en Cees Poot mee afsluiten.