Projecten

Buurtboomgaard in Sneek

Marjan Faber is de drijvende kracht achter het initiatief ‘buurttuin in Sneek’. Al jaren was het braakliggend terrein midden in de woonwijk een doorn in het oog van de bewoners. In 2009 begonnen zij met de plannen voor een grote buurttuin.

De bossen in Oldeberkoop

In Oldeberkoop is een groep enthousiaste bewoners, waaronder een vaste kern van pensionado’s, bezig met het opknappen van de bossen. De bossen zijn ooit aangelegd als parken door de bekende tuinarchitect Roodbaard en de bedoeling is om de bossen weer terug te brengen tot parken en met elkaar te verbinden.

De Terp fan de Takomst in Blije

In Blije moet alles nog beginnen. Dorpsbelang heeft net in de jaarlijkse vergadering het plan gelanceerd voor de Terp fan de Takomst. Nu volgt eerst het hele vergunningentraject en het bij elkaar zoeken van subsidies.

Europese proeftuin De Peinder Mieden

De Peiner Mieden is een project dat als Europese proeftuin wordt gezien. Een groep van 45 huiseigenaren koopt een natuurgebied van 80 hectare van de gemeente Smallingerland. Van dat gebied, een prachtig coulissenlandschap, wordt maar 5 procent bebouwd. De rest blijft natuurgebied en wordt beheerd door de bewoners.

De gemeenschappelijke tuin in Koudum

Het bestaande verzorgingshuis gaat op de schop. Het huis wil samen met de bewoners van Koudum komen tot een goede invulling van het gebied, met een gemeenschappelijke tuin en voorzieningen waar het dorp wat aan heeft.