De Noordelijke Wouden

De Peinder Mieden is onderdeel van de Noordelijke Wouden. De Noordelijke Wouden liggen in het noordoosten van Fryslân en maken deel uit van de noordwestelijke uitloper van het Drents Plateau. Het gebied omvat gronden die boven en beneden NAP liggen, met een bodem die bestaat uit een basis van keileem, waarop tijdens de laatste ijstijd dekzand is afgezet. Het Veen wat er vroeger was is tegenwoordig verdwenen boven de 0-NAP-lijn waardoor er boven de 0-NAP-lijn zand zichtbaar is. Beneden de 0-NAP-lijn is de grond meestal bedekt door klei, veen of een combinatie van beide.

Een gedeelte van de Friese Wouden is erkend Nationaal Landschap. Dit gebied heet de Noardlike Fryske Wâlden.

Het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden) is een gebied van ruim 25.000 hectare groot.  De overheid riep het gebied in 2005, naast negentien andere gebieden, uit tot Nationaal Landschap.

Karakteristiek voor het landschap in dit gebied is de strokenverkaveling, die gepaard gaat met een zeer grote lengte aan elzensingels. Dit coulisselandschap zorgt voor een intiem en kleinschalig aandoende sfeer. Nergens in Nederland is dit landschapspatroon in een vergelijkbare kwaliteit bewaard gebleven, dit maakt de Noordelijke Wouden tot een uniek gebied!

De Peinder Mieden ligt aan de rand van het dorp Opeinde, vlakbij Drachten. Dit is een agrarisch coulisselandschap van 87 hectare groot. Het gebied is kenmerkend voor dit deel van Fryslân: een groen en halfopen landschap met weilanden, afgewisseld met boomsingels en water.

In de Noordelijke Wouden komen pingoruïnes voor. Dit zijn overblijfselen van heuveltjes die er nu uitzien als kleine meertjes. De pingoruïnes kom je op willekeurige plaatsen in de Noordelijke Wouden tegen.

Meer weten over de Noordelijke Wouden? Of wil je je eigen omgeving nader bekijken? Kijk dan eens op de Grutsk-map! Of download het rapport Grutsk op ‘e Romte van de Provincie Fryslân.