Leestekens van het landschap, opdracht 1

Het antwoord van opdracht 1 is een dijk bij Koehool! 

De prijs van deze week is gewonnen door Peter Tulner. Ook stuurde hij ons een prachtige foto van de locatie op:

Een dijk is een opgeworpen wallichaam, dat het land tegen het buitenwater (zee of rivier) moet beschermen of dat een droge passage door nat gebied mogelijk moet maken.

De dijken in Nederland zijn waarschijnlijk vanaf ongeveer 1000 na Christus opgeworpen. Toch zijn ook in de Romeinse tijd al dijken aangelegd. Eerst gebeurde dat plaatselijk ter bescherming van een dorp, later omvangrijker, tot een gesloten stelsel van dijken ontstond. Zo werden rond 1200 de ringdijken om Oostergo en Westergo (Friesland) voltooid.

Meer lezen over dijken? Kijk dan op de site van Leestekens van het Landschap!