Opdracht 2

Het antwoord van opdracht 2 is een dobbe nabij Ferwert!

Een dobbe is een al dan niet met water gevulde, soms door een wal omgeven depressie (laagte) in het Nederlandse dekzandlandschap.

Sommige dobben danken hun bestaan aan een pingoruïne, maar de meeste zijn door mensen gemaakt. In die zin zijn ze erg vergelijkbaar met poelen. Dobben fungeren als verzamelpunt van hemelwater (soms aangevoerd via greppels of sloten). Dat water wordt vooral gedronken door het vee, maar dobben worden daarnaast gebruikt als reservoir voor bluswater, wasplaats voor boerenwagens of paarden en als plaats voor het wateren van hout. Hier en daar wordt ook de functie van visvijver, voor het bewaren van vis in de vastentijd, vermeld. In de kwelders van de gemeente Ferwerderadeel liggen ringdobben, die door een ringwal worden afgeschermd van het zoute zeewater. Zij zijn qua vorm en functie te vergelijken met de in Zeeland voorkomende hollestellen. Veel dobben in het zandlandschap zijn aangetast door de omvorming van brinken in plantsoenen met dobben als siervijvers voor eenden.

Meer lezen over de dobbe? Ga dan naar de site Leestekens van het Landschap!

De winnaar van deze week is Olette Pierik. Olette wist razendsnel de locatie en het landschapselement te raden en in te sturen! Het Handboek Vogels van Nederland en België komt uw kant op!

Zaterdag 14 juli is het tijd voor deel drie! Houd de site en de social media in de gaten voor de volgende opdracht!