Opdracht 4

Het antwoord van deze week is de terp van Hegebeintum!

Een terp is een door de mens opgeworpen woon- of vluchtheuvel ter bescherming tegen hoge waterstanden.
In het kustgebied stammen de terpen uit de periode vóór de bedijking. De oudste zijn opgeworpen vanaf de 4e eeuw v. Chr. De woonheuvels werden opgeworpen met huisvuil, mest en kwelderzoden. Terpen werden naderhand vaak meermalen verhoogd.

Meer lezen over terpen? https://www.leestekensvanhetlandschap.nl/terp

De winnaar van deze week is Klaes Dijkstra. Klaes wist razendsnel de locatie en het landschapselement in te sturen! De kaartjes voor Museum Wierdenland komen snel uw kant op!

Zaterdag 28 juli is het tijd voor vraag vijf! Houd de site en de social media in de gaten voor de volgende opdracht!