Opdracht 5

Het antwoord van deze week is de houtwal bij Twijzelerheide!

Een houtwal is een door de mens opgeworpen, langgerekte aarden wal met een aaneengesloten beplanting van verschillende houtsoorten. Veelal ligt aan beide zijden een greppel, waardoor het wallichaam steile kanten krijgt.

Primair zijn houtwallen aangelegd om vee en wild te keren, dus om akkers te beschermen tegen ongewenste eters. Een tweede belangrijke functie van houtwallen is die van eigendomsgrens. We vinden de houtwallen rondom akkercomplexen (waar ze ook wel wildwallen of eswallen worden genoemd) en rondom individuele bouwlandkampen. In de derde plaats waren de houtwallen belangrijk om verstuiving van bodemdeeltjes tegen te gaan.

Meer lezen over de houtwal? https://www.leestekensvanhetlandschap.nl/houtwal


De winnaar van deze week is Klaes Dijkstra. Klaes wist razendsnel de locatie en het landschapselement in te sturen! De Bosatlas van Fryslân komt uw kant op!

Dit waren alle vragen van de Romte wedstrijd, bedankt voor het meespelen!