Reglement wedstrijd ‘Romte, leestekens van het landschap’

Artikel 1: over de wedstrijd
De Friese Milieu Federatie (FMF) & Landschapsbeheer Friesland organiseren de wedstrijd ‘Leestekens van het landschap, maak kennis met Fryslân’.

Artikel 2: criteria deelname
Iedere inwoner van Fryslân vanaf 16 jaar mag deelnemen.

Deelnemen aan de wedstrijd kan door elke week de opdracht uit te voeren. Iedere weekopdracht dient voor de aangegeven datum en tijd ingestuurd te worden naar jd.schaaf@friesemilieufederatie.nl.

Er wordt maximaal 1 antwoord per deelnemer toegelaten.

Gegevens van de deelnemers worden gebruikt om winnaars te kunnen contacteren.

Artikel 3: jurering en jury
Elke week bepaalt de jury de winnaar.

De jury let op de volgende criteria bij het selecteren van de winnaar:
– Correcte uitvoering opdracht

Artikel 4: medewerkers en bestuur FMF en LBF uitgesloten aan deelname
De medewerkers en het bestuur van de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland zijn van deelname aan de wedstrijd uitgesloten.

Artikel 5: aansprakelijkheid
De deelnemers dragen de volle verantwoordelijkheid voor hun ingeleverde werken, zowel op vlak van het recht op privacy als op vlak van auteursrechten. Foto’s of filmpjes die niet binnen het kader van de wedstrijd passen worden door de FMF en LBF zonder opgaaf van reden niet toegelaten. Ook als blijkt dat er gefraudeerd wordt, zal de betreffende deelnemer zonder opgaaf van reden uit de wedstrijd worden gehaald.

Artikel 6: rechten
De deelnemers verklaren zich akkoord dat de FMF en LBF alle ingezonden werken op eigen websites van FMF en LBF, en in alle FMF en LBF-publicaties (flyers, affiches en dergelijke) mag gebruiken. Dit alles zonder commerciële doeleinden, maar onbeperkt in tijd.

Artikel 7: over de wedstrijd
Tegen de beslissing van de FMF en LBF over de winnaars per opdracht is geen verhaal mogelijk en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

Artikel 8: algemene bepaling
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van dit reglement.

Leeuwarden, 12 juni 2018