Zelf aan de slag?

Hieronder kun je een aantal handige flyers downloaden:

Aan de slag met Bijenweides?

Een regenwatervriendelijke tuin maken?

Een eenvoudig te onderhouden tuin maken?

Een prachtige bloemenweide aanleggen?

Meer groen in je eigen dorp of stad creëren?

Met de hele buurt slim energie besparen?

Heb jij zelf een goed idee voor jouw eigen omgeving? Het maken van een goed begin is het halve werk. Hieronder vind je een aantal tips om jou op weg te helpen.

Gedeelde smart is halve smart

Zoek zo veel mogelijk medestanders (buurtbewoners) en coalities. Wie heeft er baat bij/wil dit ook? Een recreatieondernemer, wandelclub, MTB club, kunstenaars, etc. Veel natuurorganisaties willen graag helpen en kunnen je ook de weg wijzen. Een kleine groep van actieve inwoners is al vaak genoeg om mee te beginnen. En wel zo effectief om al veel voor elkaar te krijgen. Zie ook http://www.friesemilieufederatie.nl/wat-doen-wij/mens-en-natuur/shared-grien-space/

Laat je de weg wijzen door gemeenteland

Als je een plan hebt, zoek dan zo snel mogelijk contact met je wijk– of dorpencoördinator (bijvoorbeeld via dorpsbelang). Deze weet de weg naar de gemeente en kan je helpen bij het begin van het traject.

Democratische legitimiteit

Hou omwonenden en betrokkenen goed op de hoogte. Waak voor om als groep niet alleen op eigen houtje te opereren. Dit voorkomt dat anderen zich gepasseerd voelen en je mist vele mooie ideeën van al je medebewoners. Er moet wel nu en dan wel terugkoppeling zijn met andere inwoners/omwonenden, landeigenaren, gemeente, etc.

Maak onderling duidelijke afspraken

Als je met een groep vrijwilligers werkt, organiseer de groep dan goed. Zorg dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en dat de taken en inzet duidelijk zijn. Besteed veel tijd in het begin om alle neuzen dezelfde richting op te laten wijzen. Doe de voorbereiding liever te langzaam dan te snel.

Praat met…

Voordat je je plan uitwerkt, zorg dat je goed bekend bent met de grond: Wie is de eigenaar, is de grond verontreinigd, zijn er plannen voor de grond en wanneer moeten die uitgevoerd worden? Praat in ieder geval niet openlijk over het land van een ander zonder de landeigenaar daar eerst van op de hoogte te brengen en het met hem/haar te bespreken.

Beter goed gejat dan slecht bedacht

Leer ook van andere initiatieven! Samen weet je meer en zo hoef je het wiel niet meer zelf uit te vinden. En een goed voorbeeld kan inspirerend werken voor anderen om zich er een voorstelling van te kunnen maken.

Verbeeld je idee

Een schets of beeldend werken, op locatie gaan kijken, kan enorm helpen om meer eenzelfde beeld te krijgen hoe je project eruit zou moeten komen te zien.

Doorzetters gezocht

Houd rekening dat het realiseren van je idee lang kan duren. Vrijwilligers doen alles in hun vrije tijd en daardoor gaat het niet snel en vaak hebben mensen nog geen ervaring om zoiets aan te pakken. Niet opgeven! En begin met de dingen die op korte termijn tot een (deel) succes kunnen leiden.

Goede voorbereiding is het halve werk

Bedenk een goede strategie om je project gerealiseerd te krijgen. Wat moet er veranderen, waarom, wie hebben daar iets over te vertellen en hoe kun je die het beste bereiken? Vraag anderen die hier goed in zijn om met je mee te denken.

Inwoners zijn goud waard

Inwoners uit de streek/buurt zijn zeer waardevol om te betrekken bij het maken van een plan. Zij kennen het gebied als hun broekzak en hebben vaak al heel veel ideeën. Geen idee is in zo’n fase te gek maar geef aan dat niet alles werkelijkheid kan worden.

Zorg dat er budget is

Een plan wordt pas interessant als er ook een kans is op uitvoering. Het helpt enorm als er voor de uitvoering ook budget is. Budget is er vaak als het project mee kan liften met een gebiedsproject of ander plan wat gericht is op uitvoering. Ook kun je vragen aan anderen om een bijdrage in natura te doen. Bijvoorbeeld een gemeente die gratis het grondwerk voor zijn rekening neemt of een school die als studentenopdracht het plan voor je uit wil werken. Neem contact op met Landschapsbeheer Friesland of de Friese Milieu Federatie bij de zoektocht naar financiële middelen.

Tel je zegeningen

Een plan maken en uitvoeren vergt tijd. Elke tussenstap die geslaagd is, is er een. Vier die ook.